Sat on the Rocks

Kaj sploh je psihoterapija?

Psihoterapija ima več definicij. Uporabljajo se odvisno od metode in načina izvajanja. Ena od definicij je tudi naslednja: "Psihoterapija je namerna uporaba kliničnih metod in medosebnih značilnosti, ki slonijo na uveljavljenih psiholoških principih z namenom spremeniti klientovo vedenje, kognicije, emocije in/ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki so klientu zaželene (Prochaska in Norcross, 2003)."

 

Po Sigmundu Freudu je psihoterapija ozaveščanje nezavednih vsebin, ki se skozi življenje ustvarjajo v naši psihični strukturi. V vsakem primeru je psihoterapija odnos, ki se vzpostavi med klientom ter terapevtom, ne glede na način, strukturo dela ali uporabo različnih metod in tehnik. To je psihoterapevtski odnos, ki temelji na empatičnem sprejemanju in sočutju, preko katerega lahko posameznik doživi drugačno izkušnjo in predela svoje nerazrešene vsebine.

 

Posameznik skozi proces psihoanalitične psihoterapije odkriva vzroke za nastanek in razvoj psihosomatskih bolezni, psihičnih motenj ter ostalih simptomov, kot so npr. fobije, panične motnje, anksioznost in drugo. Lahko bi rekli, da je psihoterapija dejansko metoda, ki pomaga posamezniku odstraniti vzroke, ki povzročajo simptome. Posledično tudi simptomi izvenijo in izgubijo svojo moč. Po drugi strani pa je psihoterapija lahko le proces, ki pomaga posamezniku, da bolje spozna sam sebe in svoje notranje doživljanje. 

psihoanaliza.
... je ena od psihoterapevtskih modalitet oziroma pristopov.
Sigmund Freud
... je prvi, ki je začel z metodo psihoanalize.
način psihoterapije.
... individualna, partnerska, družinska ali skupinska terapija.
psihoterapevtski pristopi.
... poznamo več različnih pristopov psihoterapije.
Show More

|  Psihoterapevtsko svetovanje, psihoanalitična psihoterapija ter psihoanaliza so namenjene vsem, ki se znajdejo v stiski ali si želijo spremembe v življenju.  |

© 2020 by psihoterapevtka.  Več o pogojih uporabe in avtorskih pravicah tukaj.